De Poartepleats
Deersum 2
8806 KS Achlum


Telefoon:
06 11 47 68 80

E-mail:
klaske713@gmail.comKinderopvang en buitenschoolse opvang op De Poartepleats
Wij, René en Klaske Veldman, wonen met ons gezin op een grote historische boerderij in Achlum (in de driehoek Franeker, Harlingen, Bolsward). De boerderij wordt in de volksmond 'De Poartepleats' genoemd. Voor de boerderij staat een grote poort met een prachtige trapgevel en de boerderij is omsloten door een gracht.

De boerderij doet dienst als veehouderij en daarnaast bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar
De Poartepleats ademt rust en ruimte, om de boerderij liggen uitgestrekte weilanden met grazende koeien.

Kleinschalige en professionele opvang
Wij vangen uw kind op in een warme en huiselijke sfeer waar respect voor dieren en natuur belangrijk is. De kinderen komen in een kleine groep. Zo krijgt ieder kind voldoende aandacht. Door de kleinschaligheid zien de kinderen elke dag dezelfde gezichten en krijgen ze een vaste structuur, zowel kinderen als ouders vinden dit een voordeel.

Visie

De Poartepleats is een professionele kinderopvang.

De doelstelling van Kinderopvang De Poartepleats is
• Respect voor het kind
• Ruimte bieden in psychische en fysieke zin
• Het bieden van individuele aandacht
• Positieve benadering

Onze opvatting over ruimte in psychische en fysieke zin verschilt van de opvatting van de reguliere kinderopvang.
Ruimte is in overvloed aanwezig op de boerderij. Rennen, klimmen, klauteren, de omgang en de verzorging van de dieren.
Maar ook het mogen proberen, de uitdaging aangaan, het verleggen en zoeken van je mogelijkheden en grenzen zijn bij ons voorhanden. Natuurlijk gebeurt dit binnen de veilige grenzen.

Door de kinderen te betrekken bij de verzorging van de dieren, te attenderen op de natuur, de wisseling van de seizoenen en het stimuleren van eigen initiatieven leren de kinderen verantwoordelijkheid, respect en zelfvertrouwen.

Ook stellen wij hoge eisen aan omgang, veiligheid en hygiëne.


Ouders en/of verzorgers
Ook ouders en/of verzorgers zijn erg belangrijk voor onze kinderopvang. We houden rekening met uw wensen en gewoontes waardoor de afstand tussen de thuissituatie en de kinderopvang zo klein mogelijk wordt.