De Poartepleats
Deersum 2
8806 KS Achlum


Telefoon:
06 11 47 68 80

E-mail:
klaske713@gmail.comGoed om te weten


Openingstijden
De kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang zijn open
van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur.

In overleg kunnen tijden worden aangepast
Wij zijn gesloten op erkende feestdagen, de eerste 3 weken van de zomervakantie (basisschool) en de kerstvakantie.

Fries/Nederlands
Afhankelijk van het kind zullen wij ze in het Fries of Nederlands aanspreken.

Logeerweekenden voor kinderen met een PGB
Naast de kinderdagopvang bieden wij op De Poartepleats ook logeerweekenden voor kinderen met een PGB. > meer informatie

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd, wilt u meer weten of eens bij ons komen kijken?
Bel gerust voor uw vragen of voor een afspraak met:

Klaske Veldman.
De Poartepleats
Deersum 2
8806 KS Achlum
T. 06 11 47 68 80
E. klaske713@gmail.com

Wij nemen uw vragen en wensen met u door.

Het toezicht op de kinderopvang is een taak van de GGD. De GGD toetst jaarlijks de kinderopvang instellingen. De inspecteurs onderzoeken onder andere of de organisatie aantoonbaar beleid maakt van hygiëne, veiligheid en de pedagogische aanpak, of dit inzichtelijk is voor de ouders en of het in de praktijk wordt uitgevoerd. Er wordt ook onderzocht of voor ouders de medezeggenschap, de verstrekte informatie en de klachtenafhandeling goed is geregeld. En of er een goede verhouding is tussen personele inzet het geplaatste aantal kinderen en de beschikbare ruimte. Het rapport voor De Poartepleats kunt u hier downloaden.