De Poartepleats
Deersum 2
8806 KS Achlum


Telefoon:
0517 64 10 11

E-mail:
kovpoartepleats@agroweb.nlVoor wie zijn de logeerweekenden


De Poartepleats richt zich in het bijzonder op kinderen met hechtingsstoornissen, en (gedrags)stoornissen die zich hieruit hebben ontwikkeld en met kinderen met een stoornis in het autistische spectrum.

Wanneer u zorg draagt voor een kind met een PGB-kind met een hechtingsstoornis kan dit een behoorlijke belasting zijn voor u en uw gezin. Hoewel u deze zorg met liefde verleent kan het soms toch prettig zijn om even op adem te komen. Dan kan onze opvang een mogelijkheid zijn om iedereen tijdelijk te ontlasten.

Onze visie
Onze visie is de kinderen een leuke, leerzame, fijne en veilige tijd bieden zodat de ouders/verzorgers en eventuele broertjes en zusjes met een gerust hart kunnen bijtanken. Wij kijken naar de mogelijkheden van het kind en in een ongedwongen sfeer wordt spelenderwijs gewerkt aan sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

Wij bieden dit in een mooie, rustige omgeving waar regelmaat, veiligheid, gezelligheid en geborgenheid onze prioriteiten zijn.
Dit wordt bereikt door een voorspelbaar dagritme, duidelijke structuur en veel ruimte. De kinderen worden begeleid in hun bezigheden, welke worden afgestemd aan hun behoefte. Wij vinden het belangrijk kinderen dichter bij de natuur te brengen, d.m.v. de verzorging van de dieren maar ook met lekker buiten spelen.

Ook de ouders en/of verzorgers zijn erg belangrijk. Wij houden rekening met uw wensen en gewoontes waardoor de afstand tussen de thuissituatie en de kinderopvang zo klein mogelijk wordt.